Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

SIA “GRĪVAS POLIKLĪNIKA” saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums

GadsValsts finansējums (EUR)Pašvaldības finansējums (EUR)Izlietojums
2017287327Finansējums netika saņemtsFinansējums izlietots valsts budžeta apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai
2018283181Finansējums netika saņemtsFinansējums izlietots valsts budžeta apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai
2019320578Finansējums netika saņemtsFinansējums izlietots valsts budžeta apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai
202037129620000Daugavpils novada pašvaldības finansējums tika piešķirts, palielinot pamatkapitālu, kā rezultātā Daugavpils novada pašvaldības ieguva papildus kapitāla daļas. Naudas līdzekļi tika izmantoti materiāltehniskās bāzes uzlabošanai, tika iegādāts rentgenaparāts. Finansējums izlietots valsts budžeta apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai
2021463125Finansējums netika saņemtsFinansējums izlietots valsts budžeta apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai