Vispārējie stratēģiskie mērķi

SIA “GRĪVAS POLIKLĪNIKA” vispārējie stratēģiskie mērķi ir:

1. Primārās un Sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana:
– medicīniskās mājas aprūpes pakalpojumi;
– ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumi;
– diagnostikas pakalpojumi;
– rehabilitācijas pakalpojumi;
– zobārstniecības nodrošināšana.

2. Sekmīga Poliklīnikas finansiālās darbības nodrošināšana.

3. Mērķu sasniegšanai ir noteikti sekojoši attīstības virzieni:
– uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, attīstot ambulatoros pakalpojumus;
– attīstīt maksas pakalpojumu klāstu, piedāvājot jaunus pakalpojumus;
– attīstīt zobārstniecības pakalpojumus, paplašinot piedāvājumu klāstu;
– nodrošināt efektīvu Poliklīnikas finanšu resursu izmantošanu;
– attīstīt Poliklīnikas infrastruktūru, uzlabojot vides pieejamību un paaugstinot ēkas energoefektivitāti.