Izsoles

Par tiesībām nomāt nekustamā īpašuma Lielā ielā 42, Daugavpilī, ēkas 2.stāva telpas ar kopējo platību 15,8 m2

Nolikums