Par mums

Kapitālsabiedrības pilns nosaukums:SIA “GRĪVAS poliklīnika”
Kapitālsabiedrības juridiskais statuss:Pašvaldības kapitālsabiedrība
Reģistrācijas numurs:41503015297
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā:03.08.1996.
Reģistrācijas datums Komercreģistrā:28.09.2004.
Komercdarbības veidi:Vispārējā ārstu prakse;
Specializētā ārstu prakse;
Zobārstu prakse;
Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā;
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
Pamatkapitāls:Saskaņā ar LR Uzņēmumu reģistra 21.01.2020. lēmumu Nr.13-10/155834/1 Poliklīnikas pamatkapitāls sastāda 414 901 EUR, kas sadalīts 414 901 daļās. Katras daļas nominālvērtība ir 1 EUR.